Bedankt voor je interesse

in de Leergang Leidinggeven aan Onderzoeksgroepen in het HBO

De brochure met startdata en mogelijkheid tot inschrijven ontvang je in je mailbox.

Het hart van Reflect Academy klopt voor het hoger onderwijs. Onze missie slaagt als we een impuls leveren aan de kwaliteit van het hoger onderwijs en aan vitale hoger onderwijsinstellingen, waar kenniswerkers de kans krijgen om zichzelf blijvend te ontwikkelen.


Elke lector heeft een complexe opdracht, gericht op het tot stand brengen van verbindingen. Verbinding binnen de onderzoeksgroep én verbinding vanuit de onderzoeksgroep met het onderwijs, de beroepspraktijk, en andere kennisinstellingen maar ook met maatschap­pelijke uitdagingen en alle betrokkenen daarbij. Dit vergt denkwerk, visie en stellingname. Dat kan je allemaal alleen doen, mijn ervaring is dat reflectie, collegiale uitwisseling en nieuwe perspectieven hierbij zeer inspirerend en leerrijk zijn. De leergang biedt hiervoor ruimte en daagt deelnemers uit concrete acties te initiëren zodat de impact van hun leiderschapsontwikkeling uitstraalt binnen en buiten hun onderzoeksgroep. Ik vind het hierbij belangrijk om deelnemers aan het denken te zetten en met elkaar tot nieuwe ideeën of antwoorden te komen. Het is een gezamenlijke zoektocht waarbij ieders inbreng en ervaring van belang is.

Kitty Kwakman

Opdrachtgevers