Carolijn is een vernieuwingsgezinde onderwijsadviseur, opleider en coach met jarenlange ervaring als onderzoeker en senior docent binnen verschillende universiteiten. Zo werkte ze onder meer als opleidingscoördinator aan de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de VU, waar ze met succes verschillende impactvolle onderwijsvernieuwingen wist door te voeren. Daarnaast was ze docentopleider bij het onderwijscentrum van de VU. Haar kennis en ervaring zet ze nu in voor Reflect Academy.

“Carolijn heeft veel oog voor de individuele behoeften van docenten. Haar manier van begeleiden is zeer inspirerend en professioneel. Het is een genot om met Carolijn samen te werken”

Bij elke opleiding waar Carolijn mee werkt stelt ze opnieuw de vraag hoe binnen die specifieke context de randvoorwaarden gecreëerd kunnen worden waaronder studenten én docenten zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Carolijns missie is om ieders talent tot bloei te laten komen. Dat uit zich onder meer in een bijzondere affiniteit voor het coachen en begeleiden van (junior) docenten. Iedereen heeft talent; Carolijn motiveert en inspireert mensen bij het (verder) ontdekken en ontwikkelen daarvan. Ze werkt hierin ontwikkelingsgericht en vanuit een open en veilige sfeer, waarbij er ruimte is voor analyse, onderbouwing en discussie. Kernthema’s uit haar onderzoek, zoals motivatie en zelfregulatie, spelen hierin een belangrijke rol.

Collega’s ervaren Carolijn als een professional die ruimte heeft voor de persoon, liefde voor het onderwijs en kennis van de onderwijswetenschap. Iemand die sprankeling, scherpte en authenticiteit brengt en tegelijkertijd haar doelen goed in het vizier houdt.