Op 23 april hebben de partners van Reflect Academy samen nagedacht over de waarden die hen drijven tijdens hun werkzaamheden. Het team ging in gesprek over hun idealen en drijfveren, en kwam zo tot waardevolle inzichten over de kracht van hun samenwerking. De kern daarvan was helder: Samen hebben we een brede expertise het hoger onderwijs. Die veelzijdigheid zorgt ervoor dat we tot waardevolle co-creatie kunnen komen partners en opdrachtgevers, en dat we bij verandertrajecten het hele systeem kunnen adresseren.

Wie werkt binnen de uitdagende praktijk van het hoger onderwijs doet er goed aan om regelmatig stil te staan en na te denken over de eigen krachten, drijfveren en koers. Vanuit dat idee hebben de partners van Reflect Academy tijdens het teamoverleg van 23 april nagedacht over de waarden die ten grondslag liggen aan hun werkzaamheden. Het gesprek leverde een interessant palet aan waarden op, die bij elkaar echt een afspiegeling zijn van het team en haar werkwijze. Het was opvallen om te zien dat, ondanks dat zij het soms anders onder woorden brachten, de partners zich echt herkenden in elkaars omschrijvingen. Tijdens het gesprek kwamen waarden boven tafel die kunnen worden ingedeeld in drie kernthema’s:

Samen
Samenwerking tussen de partners vormt een belangrijk eerste thema in de zoektocht naar de waarden van Reflect Academy. Tijdens het gesprek gaven zij aan dat zij tijdens hun werkzaamheden vaak terug kunnen vallen op de brede expertise die in het team beschikbaar is. Ook houden zij elkaar scherp, en denken ze regelmatig met elkaar mee. Zoals een van hen het uitdrukt: ‘’Tijdens verandertrajecten kan ik echt niet zonder mijn Reflectcollega’s. De complexiteit van zulke trajecten vraagt om meerdere ‘minds’.’’

Optimisme
Een tweede thema dat tijdens de gesprekken aan de orde komt is optimisme. Partners geven aan dat een optimistische blik een belangrijke waarde vormt in hun werk, en dat die blik ervoor zorgt dat zij vraagstukken positief tegemoet treden en opgewassen zijn tegen uitdagingen en weerstand. Ook op dit vlak blijkt de eerste waarde van toepassing: ‘Als het me zelf niet meer lukt om zaken van hun optimistische kant te bekijken is er altijd een collega waar ik op terug kan vallen’. Zo behouden de partners plezier in hun werk, en een positieve benadering van projecten en vraagstukken.

Maatwerk
Uit het gesprek wordt ook duidelijk dat je niet bij Reflect Academy moet zijn voor standaardoplossingen. De partners geven aan dat sensitiviteit voor de omgeving een belangrijke waarde is, en dat zij het essentieel vinden om goed te luisteren voor ze met een vraagstuk aan de slag gaan. Zo komen zij, in samenspraak met een opdrachtgevers, tot maatwerkoplossingen die echt passen bij de context: ‘Reflect Academy legt de vinger op de zere plek, en plakt de pleister op de juiste wond’.

Het team kijkt terug op een waardevolle middag, en zal het gesprek over waarden in de komende tijd blijven voeren.