Egbert Neels start als managing director bij Reflect Academy

Januari 2024 is Egbert Neels aangetreden als managing director bij Reflect Academy.
Daarmee is het MT van Reflect, dat naast Egbert Neels bestaat uit oprichters Rachna in ’t Veld en Christianne Vink, compleet.

Gefeliciteerd met je nieuwe rol. Hoe is het zo gekomen dat je nu aantreedt als managing director van Reflect Academy?

Toen ik werd uitgenodigd voor een kennismaking bij Reflect Academy werkte ik, na langere tijd in dienst van verschillende hoger onderwijsinstelling te hebben gewerkt, als zelfstandig ondernemer in het hoger onderwijs. Dat ging goed en dat deed ik met veel plezier, desondanks was ik direct geïnteresseerd toen ik een bericht ontving.
Reflect Academy staat bekend om de hoge kwaliteit werk die er geleverd wordt, kent het hoger onderwijs van binnenuit en er werken een paar hele slimme en capabele mensen. Onder hen een aantal oud docenten van mijn VU-master Teaching and Learning in Higher Education, die ik toen als erg inspirerend heb ervaren. Ook zag ik kansen om inhoudelijk buiten mijn comfort-zone te treden en te leren; al met al zag ik het als een gouden kans en voelde ik me direct thuis.

In de afgelopen twee jaar is mijn lol in het ondernemen alleen maar toegenomen en heb ik ontdekt dat ik een talent heb voor besturen. Mijn collega’s zeggen dat ik een aangeboren drive heb om potentieel tot wasdom te laten komen.
Samen met Rachna in ‘t Veld en Christianne Vink heb ik mezelf de vraag gesteld hoe we het potentieel van Reflect Academy verder tot ontplooiing kunnen laten komen.
Mooie ideeën schoten heel snel wortel en voor we het wisten vormden we een driekoppig MT. Dat dit nu ook geformaliseerd is in mijn nieuwe rol al managing director vind ik geweldig.

Wat wil je bereiken met Reflect Academy?

Het Hoger Onderwijs speelt een gigantische belangrijke rol in onze samenleving, zowel voor het individu als in het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Er bestaat daarom ook een voortdurende druk om te innoveren en te verbeteren. Ik heb geleerd dat er een bijzondere mix van skills nodig is om binnen de complexe context van het Hoger Onderwijs duurzame verandering te kunnen bewerkstelligen. Reflect Academy bestaat uit mensen die die dat kunnen, daar ben ik trots op en dat wil ik graag verder uitbouwen. Mijn ambitie is om onze kern te bestendigen en tegelijkertijd een voedingsbodem te creëren waarin nieuw talent zich kan ontwikkelen. Daarmee wil ik in toenemende mate een bijdrage kunnen leveren aan de effectiviteit van het hoger onderwijs, want zonder een sterk hoger onderwijs zijn we nergens.