Het sturen op kwalitatief hoogwaardig onderwijs is een vak apart. Het hoger onderwijs is een sector die zich onder meer onderscheidt door een uitzonderlijk hoog opleidingsniveau en een hoge mate van autonomie. Eén van de belangrijkste vragen die dit oproept, is hoe je de autonomie en het talent van mensen optimaal kunt benutten om tot sterke resultaten te komen. Hoe komen mensen goed in hun rol? Welke opleiding en ondersteuning hebben zij hiervoor nodig? Wat vraagt dat van het strategisch personeelsbeleid, het systeem van waarderen en belonen en de structuur van een instelling en/of opleiding? Hoe kunnen het bestuur en het leiderschap hun rol het beste vervullen? Hoe werken zij samen met de medezeggenschap?

Binnen het team van Reflect Academy hebben we projecten en rollen vervuld op elk niveau van het hoger onderwijs en komen we bij veel verschillende instellingen over de vloer. Ook in onze opleidingen, zoals de SKO, de SDB en de LOL (meestal op maat aangeboden) komen de complexe dilemma’s waar het leiderschap voor staat steeds ruimschoots aan bod.

In het najaar van 2022 begint de Leergang Academisch Leiderschap, bedoeld voor leidinggevenden van alle Hoger Onderwijs Instellingen in Nederland en gericht op tactisch­ en strategisch leiderschap. Meer informatie over deze Leergang vindt u in deze Brochure Academisch Leiderschap.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Dat heeft ons in staat gesteld om een steeds helderder beeld te ontwikkelen over wat er goed gaat in het hoger onderwijs en waar de pijnpunten zitten. Niet alle governance vraagstukken zijn op te lossen op het niveau van een instelling of opleiding, tegelijkertijd zijn er vaak meer mogelijkheden in de directe context dan op het eerste gezicht zichtbaar is.
 
Door de jaren heen zijn we sterk geworden in het terugbrengen van grote en complexe vraagstukken naar hanteerbare en overzichtelijke projectdoelstellingen die een instelling of opleiding een belangrijke stap verder kunnen helpen.