Veel van ons dagelijks werk bestaat uit maatwerk. Opleidingen en teams kennen hun eigen ontwikkelingscyclus en context, en we sluiten daar graag bij aan. Voorbeelden van maatwerktrajecten die we in het verleden gedaan hebben? Ontwikkeling van een onderwijsprogramma voor langstudeerders aan een Kunstacademie, ontwikkeling van nieuwe master tracks binnen master programma’s, ondersteuning bij het maken van een instellingstoetsplan, helpen in de voorbereiding van een NVAO ‘toets nieuwe opleiding’, schrijven van kritische reflecties voor accreditaties, team building en mediation bij problemen binnen een onderwijsteam… We hebben ervaring met kleine en grote teams, kleine en grote opleidingen, met mensen die weten wat ze willen en hen die hier nog niet zo zeker van zijn. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Voor meer informatie over Begeleiding van Colleges van Bestuur? neemt u contact op met Rachna in ’t Veld

Voor meer informatie over Ondersteuning van Onderwijs Commissies? neemt u contact op met Silke van Beekum