Deze cursus is ontwikkeld om promovendi te ondersteunen in hun persoonlijke vaardigheden en transferable skills zoals time management, communicatie, persoonlijk leiderschap, netwerken, project management en probleem oplossend vermogen. Op een speelse en interactieve wijze werken we met elkaar aan de doelen die de promovendi op deze terreinen voor zichzelf formuleren.

“Ik kan iedere promovendus deze cursus aanraden. Ik heb er zoveel van geleerd, niet alleen voor mijn PhD project maar eigenlijk dingen die ik in heel mijn leven kan toepassen. Ik voel me zekerder, heb meer zelfvertrouwen en meer plezier in mijn werk”

Voor meer informatie neem contact op met Christianne Vink