Reflect Academy is geboren vanuit een liefde voor hoogwaardig en professioneel hoger onderwijs. Nederland kent één van de beste hoger onderwijssystemen in de wereld, tegelijkertijd is er nog een hoop te leren en te doen. Het is een spannende sector: er is aan alle kanten beweging en vooruitgang, maar ook liggen er enorme uitdagingen.

Met de oprichting van Reflect Academy beoogden we een topteam neer te zetten van experts die zelf uit het hoger onderwijs komen, die als geen ander weten wat er nodig is en die gespecialiseerd zijn in het creëren van beweging in een soms weerbarstige praktijk. 
 
We geloven daarbij in de kracht van samenwerking. ‘No (wo)man is an Island’ en goede ideeën staan niet op zichzelf, maar komen voort uit een heel specifieke context en ontstaan onder de juiste voorwaarden. Met Reflect Academy wilden we een vruchtbare werkomgeving voor onszelf creëren met inspirerende collega’s die onze waarden delen. Dat is gelukt en daar zijn we zuinig op. 
 
Doordat we onafhankelijk zijn als groep, hebben we de vrijheid om ons niet voortdurend te laten leiden door een winstoogmerk. Dat geeft ons ruimte in de manier waarop we denken en handelen en stelt ons in staat om steeds de vraag te stellen waar onze grootste toegevoegde waarde zit en hoe deze samenkomt met waar wij in geloven en wat we te bieden hebben. 
Dat betekent ook dat we op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het hoger onderwijs: soms door op vrijwillige basis een bijdrage te leveren daar waar het nodig is, of bijvoorbeeld door een serie prikkelende gesprekken met collega’s in het land te organiseren over wat er nodig is in het hoger onderwijs. Hoe dan ook staan wij altijd open voor een goed gesprek. Schroom dus niet om eens contact te zoeken.