Ons BKO-advanced opleidingsaanbod is gericht op docenten die hun didactische vaardigheden verder willen ontwikkelen. Het aanbod bestrijkt een groot aantal thema’s, die stuk voor stuk goed aansluiten bij de onderwijspraktijk. Deelnemers aan onze cursussen zijn enthousiast over de combinatie van inspiratie, kennis, interactie, toepasbaarheid en onderlinge uitwisseling van ervaringen.

Activerende werkvormen

In deze training leren docenten hoe ze met activerend onderwijs studenten kunnen motiveren om op een actieve en betrokken manier de leerstof te verwerken. We gaan op ontdekkingstocht om verschillende activerende werkvormen te leren kennen, uit te wisselen en in de eigen onderwijspraktijk toe te passen. Speciale aandacht is er voor het activeren van studenten tijdens hoorcolleges en in online onderwijs.

Deze training kan als maatwerk worden aangeboden, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Zie hier een voorbeeld van hoe de training eruit kan zien. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Coachende vaardigheden

Deze training is voor docenten die op een meer coachende manier studenten willen begeleiden, maar ook voor tutoren, mentoren, studieloopbaanbegeleiders en leidinggevenden. De training biedt deelnemers een groot scala aan coachingsvaardigheden, waarmee ze met zelfvertrouwen en plezier aan de slag kunnen met een coachende begeleidingsstijl. Coachen is resultaatgericht en gaat uit van de ontwikkelmogelijkheden die liggen besloten in de wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Deze training is speciaal ontwikkeld om mensen in het hoger onderwijs deze coachende vaardigheden te leren.

Deze training kan als maatwerk worden aangeboden, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Zie hier een voorbeeld van hoe de training eruit kan zien. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Effectief en efficiënt onderwijs geven

Meer optimaal bijdragen aan het leerproces van studenten en tegelijkertijd minder tijd besteden aan onderwijstaken die vervelend zijn en veel tijd kosten? Volgens Kristina Edström is het mogelijk! Geïnspireerd door haar visie op onderwijs, gaan we in deze training aan de slag met het optimaliseren van de effectiviteit en efficiëntie de onderwijscontext van de deelnemers.

Deze training kan als maatwerk worden aangeboden, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Zie hier een voorbeeld van hoe de training eruit kan zien. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Experiential learning

Veel ervaringsgericht leren vindt plaats tijdens stages, practica en coschappen, maar ook daarbuiten kan dit type onderwijs veel meerwaarde hebben. Wat is ervaringsgericht leren precies, hoe kunnen ervaringen bijdragen aan het leerproces van de studenten en hoe kun je ervaringen op een goede manier vormgeven en de reflectie hierop stimuleren? In deze training duiken we in het ervaringsgericht onderwijs en de toepassing hiervan op de eigen onderwijspraktijk van de deelnemers.

Deze training kan als maatwerk worden aangeboden, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Zie hier een voorbeeld van hoe de training eruit kan zien. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Feedback

Feedback is een essentieel onderdeel van het onderwijs. Het helpt studenten om inzicht te krijgen op welke wijze ze zich kunnen ontwikkelen, zonder feedback is het moeilijk om de leerdoelen te behalen. Maar hoe geef je als docent goede feedback en zorg je dat studenten hier ook echt mee aan de slag gaan? Deze training is voor docenten die hun vaardigheden in het geven van feedback willen vergroten. Er is veel ruimte om te oefenen en zelf feedback te krijgen op de wijze van feedback geven. Ook kunnen lastige gesprekken en conflictsituaties geoefend worden met een trainingsacteur.

Deze training kan als maatwerk worden aangeboden, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Zie hier een voorbeeld van hoe de training eruit kan zien. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

International classroom

Deze training is gericht op docenten die werken met diverse en internationale groepen en die meer willen weten over de kansen en uitdagingen die dit biedt. Er is aandacht voor bewustzijn van onze eigen culturele bril en voor de vele dimensies van diversiteit. We gaan in op benodigde vaardigheden en strategieën om in de onderwijscontext op een goede didactische wijze om te kunnen gaan met diversiteit en interculturaliteit.

Deze training kan als maatwerk worden aangeboden, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Zie hier een voorbeeld van hoe de training eruit kan zien. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Intervisie

Intervisie kan zowel docenten als studenten helpen om te leren van elkaars ervaringen. Deelnemers leren hoe ze de ervaring en expertise van mensen om hen heen kunnen gebruiken om te leren en groeien als docent. Er worden verschillende methoden behandeld die hierbij gebuikt kunnen worden.

Deze training kan als maatwerk worden aangeboden, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Zie hier een voorbeeld van hoe de training eruit kan zien. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Toetsing

Hoe waarborg je als docent, cursuscoördinator en/of examinator de kwaliteit van de toetsing in je cursus? In deze training wordt de eigen toetsing onder de loep genomen en leren deelnemers kennis en vaardigheden om de kwaliteit van hun toetsing te vergroten. Vragen die aan de orde kunnen komen, zijn: wat zijn de criteria voor goede toetsing?; welke testvormen zijn er en hoe maak je hierin een goede keuze?; wat is het nut van een toetsmatrijs en hoe maak je die? Dit alles wordt toegepast op de eigen context, met veel aandacht voor vragen en uitwisseling.

Deze training kan als maatwerk worden aangeboden, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Zie hier een voorbeeld van hoe de training eruit kan zien. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.