Leergang academisch leiderschap

Werk je in het hoger onderwijs? Vraag je je soms af hoe je effectiever of sneller je doelstellingen kunt bereiken, door meer te halen uit de mensen waar je leiding aan geeft? Sta je ervoor open om je af te vragen hoe je zelf anders kunt handelen en welke strategieën je kunt inzetten om tot betere resultaten te komen? (Lees: heb je een neiging tot zelfreflectie?) Dan is de leergang academisch leiderschap wellicht iets voor jou.

We richten ons met deze opleiding op tactisch­ en strategisch leiderschap. In de leergang passen we wetenschappelijke theorie toe op de realiteit van jouw werkomgeving. Dat betekent dat de casussen en vraagstellingen die je inbrengt bij dit niveau moeten passen, je over mogelijkheden beschikt om strategische besluiten te nemen en werkbaar te maken in de praktijk, en je leidinggeeft aan onderzoekers, docenten en/of OBP’ers (informeel of hiërarchisch).

Lees voor meer informatie onze brochure Brochure Academisch Leiderschap.
.

Leergang onderwijskundig leiderschap

In de leergang onderwijskundig leiderschap gaat het over het ontwikkelen van jezelf als onderwijskundig leider op drie niveaus. Allereerst het doorontwikkelen van je onderwijskundige stevigheid: je weet hoe je innovatieve, maar ook haalbare en studeerbare programma's ontwerpt. Daarboven ontwikkel je de strategische kwaliteiten die maken dat je op faculteitsniveau leiding kan nemen en zo de ontwikkeling en verbetering van de programma's kan aansturen. Kennis van de beleidsagenda's, financiën en het landschap in het hoger onderwijs in Nederland zijn daarbij onontbeerlijk. Om deze rol te kunnen vervullen, is het derde niveau de ontwikkeling van je persoonlijke leiderschapsinstrumentarium. Deelnemers aan de LOL worden voorgedragen door hun faculteit omdat zij nu of in de nabije toekomst sleutelposities (zullen gaan) vervullen in het onderwijs. De leergang is een uitdagend programma waarin je in de loop van anderhalf jaar aan een vernieuwing op faculteitsniveau werkt. Ook is de groep een proeftuin om met elkaar een universiteitsbrede ontwikkeling te ondersteunen.

Deze training kan als maatwerk worden aangeboden, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Inwerkprogramma opleidingsdirecteuren

Hoe zorg je als opleidingsdirecteur voor de kwaliteit van de opleiding, de juiste bemensing en goede samenwerking? Wat komt er allemaal bij kijken en waar moet je dan op letten? We bieden een interactieve cursus waarin de deelnemers zich buigen over onder andere de volgende vragen: Waar ben je verantwoordelijk voor en wat houdt je rol in? Hoe ga je om met budgetten? Wat moet je weten over de organisatiestructuur? Hoe regel je de samenwerking en uitwisseling met het opleidingsteam? Hoe ziet de kwaliteitscyclus er uit voor de opleiding? En wat zou je willen bereiken in de komende periode?

Deze training kan als maatwerk worden aangeboden, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.