We bieden op maat gemaakte trainingen aan voor opleidingscommissies, studentenraden of andere medezeggenschapsorganen. Ook faciliteren we themadagen of -dagdelen rond relevante thema’s, zoals sociale veiligheid of duurzame inzetbaarheid.

Een training voor (nieuwe) leden van opleidingscommissies behandelt bijvoorbeeld onderwerpen als de positie en taken van de OC, de WHW en de OER. Daarnaast maken we het ook altijd praktisch, met onderwerpen zoals: hoe adviseer je effectief, hoe bereik je je achterban en hoe prioriteer je de verschillende onderwerpen waarmee je aan de slag wilt?

Deze training kan als maatwerk worden aangeboden, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.