Peter heeft een achtergrond in sociale psychologie, waar hij tijdens zijn trainingen veel waarde uit haalt. Het zien en interveniëren op groepsdynamische processen helpt hem om zijn onderwijs voor alle deelnemers leuk en waardevol te maken.

Ik vind dat leren vooral ook leuk moet zijn, want een ontspannen geest is een open geest.

Ontwikkeling en onderwijs hebben altijd deel uitgemaakt van zijn werkzaamheden.
Hij heeft het trainersvak geleerd bij Smits en Beerens in Den Bosch. Daarna is hij onder andere docent geweest op de HVA bij toegepaste psychologie en was trainer in de advocatenopleiding van de orde van advocaten.

Actieve werkvormen ziet Peter als een van de meest leerzame instrumenten en daarom heeft hij nu een bedrijf in Serious games om werkstress bespreekbaar te maken in teams.

Technologische leerinstrumenten zoals online- en blended learning hebben van meet af aan zijn interesse gehad. Deze tijd, waarin onderwijs vooral op afstand plaatsvindt, heeft hij omarmd door zich te specialiseren in video conferencing software en andere instrumenten, die leren op afstand nog altijd leuk als activerend maken.