In het afgelopen jaar heeft Reflect-partner Egbert Neels als projectleider gewerkt aan de realisatie van een serie proeftuinen voor het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Deze proeftuinen bestaan uit kant-en-klare professionaliseringsinitiatieven die onderwijsinstellingen kunnen gebruiken om zelf de eerste stap te zetten naar docentprofessionalsering rond verschillende innovatieve onderwerpen. Recent zijn de werkpakketten voor de proeftuinen (Vorm)geven van blended onderwijs, Formatieve toetsing, Digitale peer-feedback en Learning Analytics op de website van het versnellingsplan gepubliceerd.

Het versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT werkt binnen acht verschillende zones, aan initiatieven die zinvolle ICT-innovatie binnen het hoger onderwijs kunnen versterken en stimuleren. Binnen de zone docentprofessionalisering is in vier projectteams gewerkt aan werkpakketten, met daarin een gedetailleerde beschrijving, een planning en alle materialen die onderwijsinstellingen kunnen gebruiken om zelf een professionaliseringsinitiatief rond een van de onderwerpen op te zetten.

De projectteams bestonden uit experts van zowel HBO-instellingen als universiteiten. Egbert heeft het proces als zeer inspirerend ervaren.

‘Ik vond het fantastisch om te zien met welke rijkdom aan expertise de projecten binnenkwamen. Ook werd ik erg uitgedaagd door de opdracht om al deze expertise te bundelen, en samen met de projectleden te komen tot een serie werkbare, inspirerende en activerende werkpakketten’.

Op dit moment werkt Egbert, samen met twee nieuwe projectteams, aan de realisatie van de proeftuinen Artificiële intelligentie en Onderwijs met open leermaterialen. Deze proeftuinen worden omstreeks september 2021 gepubliceerd.