Systemic Innovation in Education

In 2018 ontwierpen Joyce Brouwer en Rachna in ’t Veld het SIE-model: Systemic Innovation in Education. Dit model geeft richting aan de fasering van projecten en bewerkstelligt draagvlak bij alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een onderwijsprogramma. Lees er meer over in dit paper.

Studiesucces door onderwijskwaliteit

In dit boek wordt beschreven hoe de kwaliteitsstandaarden van de NVAO kunnen worden vertaald naar succesvolle aanpassingen voor opleidingen. Lees hier de recensie van het boek. Te bestellen via link.

Designing Interdisciplinary Education

Dit boek is een praktische handleiding voor hoger onderwijsinstellingen die interdisciplinaire aanbieden, of van plan zijn dit te gaan doen. Het bevat veel concrete voorbeelden en biedt ondersteuning bij het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en evalueren van interdisciplinair onderwijs. Te bestellen via link.

Publicaties

Bos, van den, P.J.P & Brouwer, J. (2014). Learning to teach in higher education, linking theory and practice. Teaching in Higher Education. 19, 7, 772-786.

Bos, van den, P.J.P & Brouwer, J. (2011). (Beter) leren doceren in het onderwijs, evaluatie van een professionaliseringsprogramma voor beginnende docenten. Onderzoek van Onderwijs, 40, 10-16.


Bos, P.J.P. van den & Brouwer, J. (2010). Learning to teach in Higher Education. The importance of modelling and using field experiences. Paper presented at EAPRIL Conference, 23-26 november, Lissabon, Portugal.

Brouwer, J. & in ’t Veld, R. (2021). Achieving certification and innovation simultaneously:educational leadership for senior faculty at a research university in the Netherlands. Chapter 31 in The Palgrave Handbook of Academic Professional Development Centers. O. Johnson Neisler (ed). Palgrave, in press.

Brouwer, J. & Gerner, M. (2015). Onbewuste effecten en wijsheid bij intersubjectieve beoordeling. In M. Gerner, E. Lucker & M. Wüst (Red.), Kijk op de praktijk. Toetsen en beoordelen aan de AHK (pp. 26-30). Amsterdam, NL: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Glasbeek, H. (to appear). A framework for designing study programmes to stimulate deep learning. In: O. Neissler (ed.), The Palgrave Handbook of Academic Professional Development Centers.

Glasbeek, H. & K. Visser (2018). Motiveer mij intrinsiek! Leidt verschoolsing tot motivatieverlies bij studenten? Tijdschrift voor hoger onderwijs 36.3 (2018): 5-22.

Glasbeek, H. (2015). Wat werkt in hoger onderwijs? Aanbevelingen voor het ontwikkelen van een leerzaam en studeerbaar curriculum. LEARN! Academy. Vrije Universiteit Amsterdam

Knol, M., Veld in ’t, R., Vorst, H., Driel van, J. & Mellenbergh, G. (2013). Experimental Effects of Student Evaluations Coupled with Collaborative Consultation on College Professors’ Instructional Skills. Research in Higher Education, 54(8).

Passmore, J., & Theeboom, T. (2016). Coaching Psychology: A journey of development in research. Coaching psychology: Meta-theoretical perspectives and applications in multi-cultural contexts.


Solms, L., van Vianen, A. E., Theeboom, T., Koen, J., De Pagter, A. P., & de Hoog, M. (2019). Keep the fire burning: a survey study on the role of personal resources for work engagement and burnout in medical residents and specialists in the Netherlands. BMJ open, 9(11).

Theeboom, T. (2016). Workplace coaching: Processes and effects. Doctoral Dissertation Faculty of Social and Behavioural Sciences, University of Amsterdam.

Theeboom, T. (2016). The current state of research. Coaching in professional contexts, 187-198.


Theeboom, T., Beersma, B., & van Vianen, A. E. (2014). Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context. The Journal of Positive Psychology, 9(1), 1-18.
Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an or (tandfonline.com)

Theeboom, T., Beersma, B., & Van Vianen, A. E. (2016). The differential effects of solution-focused and problem-focused coaching questions on the affect, attentional control and cognitive flexibility of undergraduate students experiencing study-related stress. The Journal of Positive Psychology, 11(5), 460-469.
The differential effects of solution-focused and problem-focused coaching questions on the affect, a (tandfonline.com)

Veld in ‘t, R. (2006). Wie niet weg is, is gezien - een verhaal over Christiaan Hamaker. Amsterdam University Press.