Samen met het Onderwijscentrum van de VU ontwikkelden we een SKO (Senior Kwalificatie Onderwijs) ontwikkel traject. Doel van dit traject is senior docenten in een regie functie te ondersteunen in hun diverse rollen (zoals de ontwikkelaar, verbinder, coordinator, mentor, visionair, strateeg). De opleiding bestaat uit een unieke combinatie van onderwijs en oefening op gebied van onderwijskundig leiderschap en communicatie- en coachingsvaardigheden om veranderingen beslag te geven in de organisatie.

“Het SKO heeft me geholpen met mijn onderwijsteam een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen en ons onderwijsprogramma hierop aan te passen. Ik heb nu een geïnspireerd team van docenten en samen zetten we een heel mooie master neer”

Voor meer informatie neem contact op met Rachna in ’t Veld