Annelie Wambeek is van alles genoemd, van zigeuner, wereldburger en derde cultuurkind tot intercultureel specialist. Annelie werd opgevoed en opgeleid op verschillende continenten en was een intercultureel specialist lang voordat ze de term begreep. Als volwassene scherpte ze haar culturele begrip aan door middel van academische studies in sociologie, culturele studies en internationale betrekkingen en werkte ze voor NGO's en multinationals.

Diversiteit is een belangrijk focuspunt in het hoger onderwijs en levert in toenemende mate complexe vraagstukken op. Hoe diverser de omgeving wordt, hoe complexer de vraagstukken worden. Tegelijkertijd nemen ook de mogelijkheden toe om verschillen aan te wenden als bron van kennis.

Interculturele communicatie is niet altijd gemakkelijk, maar als we de humor en schoonheid in onze respectieve verschillen kunnen zien, dan kunnen we echt vooruitgang boeken.

Als intercultureel consulent en trainer adviseert Annelie over vraagstukken rondom diversiteit en creëert ze veilige leeromgevingen waar inclusie en verbondenheid centraal staan. Collega’s omschrijven Annelie als warm, open, sterk analytisch en verbindend.