Hester is een ervaren en allround docententrainer in het hoger onderwijs. Haar kracht zit in het enthousiasmeren en inspireren van mensen om meer uit zichzelf en uit anderen te halen. Zij heeft ruime ervaring met opleidingsprogramma’s voor docenten in het hbo en wo, zoals de BKO, BDB en BKE. Daarnaast verzorgt zij (maatwerk)trainingen en presentaties over thema’s als het verhogen van de motivatie van studenten, het inzetten van activerende werkvormen en het doceren en toetsen van affectieve doelen in het onderwijs. Ook begeleidt zij regelmatig intervisiesessies met (beginnend) docenten.

“Het verschil maken met onderwijs dat mensen raakt”

Hester werkte van 2002 tot 2016 als docent en studieadviseur bij verschillende mediaopleidingen (hbo en wo) in Amsterdam. In 2010 rondde zij een coachopleiding af bij de School voor Coaching in Leiden. Sindsdien deed zij ervaring op met het coachen en trainen van professionals, zowel binnen en buiten het onderwijs.

Collega’s en deelnemers ervaren Hester als een krachtige en enthousiaste trainer, die ook de wat ‘drogere’ thema’s met lichtheid en plezier voor het voetlicht kan brengen. Zij is gericht op het stimuleren van verbinding, zowel tussen student en docent en tussen studenten (deelnemers) uit verschillende groepen.