Joyce is een bevlogen onderwijsadviseur en programmaleider met 25 jaar ervaring in het hoger onderwijs. De ontwikkeling van onderwijskundig leiderschap en het leiden van innovatieprocessen zijn hierbinnen in de afgelopen jaren haar belangrijkste focuspunten geworden. Zo ontwikkelde ze onder meer het SIE-model (Systemic Innovation in Education, 2018) samen met Rachna in ’t Veld, om richting te kunnen geven aan veranderprocessen in het hoger onderwijs en heeft ze verschillende leergangen onderwijskundig leiderschap opgezet.

“Leadership is not about clever decisions (…). It is about energizing other people to make good decisions and do better things. In other words, it is about helping people release the positive energy that exists naturally within people” Henry Mintzberg

In haar adviserende rol bij verschillende universiteiten en hogescholen in Nederland creëert ze samen met onderwijsinstellingen ruimte om professioneel docent- en onderwijsleiderschap te ontwikkelen, om hiermee een basis te leggen voor het bouwen van geïnspireerd onderwijs.

In het denken over het hoger onderwijs streeft ze steeds naar een eerlijke dialoog over wat voor soort onderwijs het echte leren bevordert in een wereld die steeds complexer wordt.

Daarin laat ze zich niet alleen leiden door onderwijskundige inzichten, maar ook door haar achtergrond in de sociale psychologie. Hoe creëer je leer-en ontwikkelruimte voor jezelf en anderen? Wat kun je doen om dit te bestendigen in de inrichting van een team en in de programma’s die onderwijsorganisatie aanbiedt? Vanuit welke visie en uitgangspunten werk je?

Collega’s omschrijven Joyce als een deskundige en daadkrachtige senior adviseur, die op haar eigen wijze in staat is om geïnspireerde en creatieve oplossingen te vinden voor uitdagende en complexe vraagstukken in het hoger onderwijs.