Kitty is een ervaren en gedreven onderwijsprofessional met een passie voor hoger onderwijs, praktijkgericht onderzoek, kwaliteit en professionaliteit. Haar inhoudelijke expertise bouwde ze op in de verschillende rollen van docent, onderzoeker, lector, en bestuurder in het hoger onderwijs. In al deze rollen had zij scherp oog voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, en vooral voor de manier waarop mensen kwaliteit tot stand brengen.

Kitty heeft een rotsvast geloof in professionele ontwikkeling en in lerend- en onderzoekend werken als voertuigen voor kwaliteit. Zij gaf onderwijs in leer- en ontwikkelvraagstukken in organisaties en deed onderzoek naar professionalisering in zorg, welzijn en onderwijs. Als lector bouwde Kitty een onderzoeksprogramma naar professionaliseringsvraagstukken op, begeleidde talloze docentonderzoekers bij hun praktijkgerichte onderzoek en gaf trainingen en lezingen hierover. Vanaf 2011 was zij lid CvB van twee verschillende hogescholen, waar zij verantwoordelijk was voor de portefeuilles onderwijs, onderzoek, kwaliteitszorg en studentzaken. Speerpunten in haar aanpak waren het creëren van draagvlak en visie voor onderwijskwaliteit, onderwijsinnovatie en voor een goede verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Het perspectief van de student was daarin voor haar leidend.

Kitty is in haar element in een coachende en begeleidende rol, waarbij zij mensen, individueel of in groepen, kan ondersteunen bij de inhoud van hun werk. Haar werkwijze kenmerkt zich door een combinatie van meedenken en meewerken, in de vorm van programma- en procesleiderschap, kwartiermaker, sparringpartner of gespreksleider.

Thema’s die haar na aan het hart liggen zijn leidinggeven aan praktijkgericht onderzoek, vernieuwing en verbetering van het onderwijs, en visie en beleid rondom kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Collega’s omschrijven Kitty als kwaliteits-en studentgericht, inhoudelijk expert, en als prettige, kritisch constructieve samenwerkingspartner. Onderzoekers waarderen haar begeleidingsstijl.