Klaas houdt van het hoger onderwijs. Het kan zo’n ongelooflijke bijdrage leveren aan je ontwikkeling dat hij het iedereen gunt om daarvan te genieten. Na een lange carrière in het Hoger Onderwijs, waarvan de laatste 20 jaar als onderwijsdirecteur Psychologie wil Klaas graag zijn expertise en ervaring inzetten om professionals in het Hoger Onderwijs te ondersteunen in de talentontwikkeling van studenten en docenten. Daarbij ziet hij zichzelf als een intermediair tussen onderwijskundige kennis en de praktijk.

Hoger onderwijs is mijn grote liefde

Klaas houdt ervan na te gaan welke wetenschappelijke kennis beschikbaar is en relevant voor de vraag of situatie waar hij bij betrokken wordt. Onderwerpen waar Klaas goed thuis in is en ook over heeft gepubliceerd, zijn studie uitval & rendement, curriculumopbouw, talentontwikkeling, selectie, onderwijsvisitatie en management van onderwijsveranderingen. Anderen zeggen over Klaas dat hij een goede bruggenbouwer is, veel aandacht en ruimte geeft, oog heeft voor de hoofdlijnen en de te bereiken doelen, gestructureerd is en een groot probleemoplossend vermogen heeft.