Marjolein is een energieke en pragmatische onderwijsadviseur en trainer. Ze heeft veel ervaring met leren en ontwikkelen, en heeft binnen het hoger onderwijs al veel verschillende rollen vervuld. Marjolein werkte onder andere als docent, curriculumontwikkelaar, coach, projectleider, opleidingscoördinator, en houdt ervan om theorie tot leven te zien komen in de praktijk.

In de samenwerking wordt Marjolein gezien als een betrouwbare, betrokken en gestructureerde collega. Zij werkt vanuit haar hoofd, hart en handen, weet beweging te creëren in de complexe context van het hoger onderwijs, en benut daarbij de kwaliteit van alle betrokkenen.

Marjolein is haar loopbaan begonnen als fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Kort daarna verbreedde zij haar blik door het behalen van een onderwijsbevoegdheid, waardoor ze al snel met leren en gedragsverandering te maken had. Als hbo docent en onderzoeker bij een lectoraat heeft ze alle facetten van het docentschap ontwikkeld. Door het opleiden van docenten aan een masteropleiding en het coördineren van een postgraduate opleiding is ook de academische wereld haar werkterrein geworden.

Een coachopleiding om professionals in hun ontwikkeling te begeleiden, een opleiding tot trainingsacteur en verschillende leergangen deep democracy stillen voorlopig haar honger om zichzelf te blijven ontwikkelen. De afgelopen jaren heeft ze onderwijsvernieuwingen gerealiseerd binnen de context van hbo, masteronderwijs en medisch specialistische vervolgopleidingen. Deze brede blik typeert Marjolein ten voeten uit. Niet verwonderlijk luidt haar motto:

Verwondering is het begin van alle wijsheid