Veel supervisoren van promovendi werken vanuit hun ervaring of intuïtie. Vaak gaat dat prima, maar voor begeleiders die weten wat ze goed doen en die zoveel mogelijk potentieel in hun promovendi willen aanboren, is deze cursus. Een korte schets van de inhoud: we bespreken wat er bekend is vanuit de wetenschappelijke literatuur over excellent supervisorschap, maken begeleidingsplannen voor individuele promovendi, er is ruimte voor intervisie op uitdagingen en problemen waar de deelnemers tegenaan lopen, en we oefenen lastige gesprekken met een trainingsacteur.

“Ik wilde dat ik deze cursus in het begin van mijn carrière als universitair docent had gedaan, ik heb er veel aan gehad. Het begeleiden is veel bevredigender geworden en ook mijn promovendi zitten beter in hun vel. Bedankt!”

Voor meer informatie neem contact op met Christianne Vink