Waarom

Het hart van Reflect Academy klopt voor het Hoger Onderwijs. Onze missie slaagt als we een impuls leveren aan de kwaliteit van het Hoger Onderwijs. Door te investeren in het onderwijs investeren we in de toekomst. De toekomst van jonge getalenteerde mensen en van onze samenleving. Ons doel is de mensen en opleidingen te ondersteunen die dit onderwijs mogelijk maken. Daarom zijn we er. Voor docenten en studenten. Voor bestuurders en leidinggevenden. Voor iedereen in het Hoger Onderwijs.

Hoe

Ons motto is: “veranderen is leren en leren maken we leuk”.
We zien elk project als een leerproces voor alle partijen: we dagen niet uit in je eentje uit je comfort zone te gaan, wij gaan natuurlijk mee. Onze stijl omschrijft zich als verfrissend, persoonlijk, doortastend, gedegen, met oog voor mensen en een scherpe focus op resultaat. Met flair verbinden we overheidsbeleid aan nieuwe inzichten uit de wetenschappelijke literatuur en de praktijk van alledag. Een vraag die hierin steeds belangrijk is: “wat voegt nu de meeste waarde toe”?

Wat

Reflect Academy bestaat uit een bevlogen team van onderwijsdeskundigen die zich inzetten voor het Hoger Onderwijs. We creëren opleidingen, trainingen, coaching- en verandertrajecten die mensen en opleidingen in het hoger onderwijs versterken.

Zo verzorgen we bijvoorbeeld BKO en SKO ontwikkeltrajecten voor junior en senior docenten, persoonlijke ontwikkeling en individuele coaching voor medewerkers, vaardigheidstraining en didactische cursussen voor promovendi, visie ‘heidagen’ voor teams, curriculum audits voor opleidingen en klankbordsessies voor colleges van bestuur… Om een beeld te krijgen van wat we zoal aanbieden, kijk onder het kopje ‘wat we doen’ voor inspiratie, of neem rechtstreeks contact met ons op. We hebben veel ervaring met maatwerk trajecten en bespreken graag wat we voor u kunnen betekenen.