Werk is, als je er even bij stilstaat, best een eigenaardig fenomeen. Je kunt ziek worden van werk, maar er ook beter van worden… Binnen de Vitaliteitsacademie houden we ons bezig met het bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk. We hanteren hierbij een integrale aanpak en zoeken naar een optimale afstemming tussen de kwaliteiten, wensen en behoeften van de medewerker en die van de organisatie. Zo houden we ons bezig met vragen als “hoe creëer je als leidinggevende een organisatie waarin mensen kunnen floreren?

“Hoe bevorderen we de mentale gezondheid, het welzijn en de motivatie van medewerkers?”, “Hoe gaan we op een slimme en verstandige manier om met werkdruk en voorkomen we ziekte en uitval van mensen?” (Mentale) gezondheid zien we als een multi-dimensioneel begrip waarin cognitief en affectief welbevinden beide belangrijk zijn. Je prettig voelen op je werk, in staat zijn om je werk goed te doen en daarnaast een verschil kunnen maken met je werk, voor ons zijn dit belangrijke componenten van welbevinden.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.